Интитуттың бакалавриат мамандықтары

Жылу энергетикасы

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Техникалық физика

Электр энергетикасы

Ғарыштық техника және технологиялары

Интитуттың магистратура мамандықтары

Техникалық физика

Электр энергетика

Институттың докторантура мамандықтары

Техникалық физика

Электр энергетика

Наверх