Интитуттың бакалавриат мамандықтары

Жылу энергетикасы

Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Техникалық физика

Электр энергетикасы

Интитуттың магистратура мамандықтары

Техникалық физика

Электр энергетика

Институттың докторантура мамандықтары

Техникалық физика

Электр энергетика

Наверх