Интитуттың бакалавриат мамандықтары

Табылған мамандықтар - 2

Интитуттың магистратура мамандықтары

Табылған мамандықтар - 7

Институттың докторантура мамандықтары

Табылған мамандықтар - 7